Hållbar konsumtion, miljömål och folkhälsomål 17 sept 2014

Många av de faktorer som påverkar miljö och hälsa hänger ihop med våra konsumtions- och
produktionsmönster. De varor vi hanterar och många tjänster vi utnyttjar påverkar miljön och även sociala förhållanden i flera led; vid tillverkning, användning, återvinning och avfallshantering.
Under Västerbottens hållbarhetsvecka 2014 anordnar Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten ett seminarium om Hållbar konsumtion, miljömål och folkhälsomål för att belysa dessa frågor och diskutera länets tillstånd. Ungefär 80 åhörare, politiker, tjänstemän och studenter, var på plats under seminariedagen, som också webbsändes. Ta del av presentationer och webbsändningen i efterhand via länkar nedan.

Programmet för ”Hållbar konsumtion, miljömål och folkhälsomål 17 sept 2014”

Presentationer:

Föreläsningsfilmer:

Moderator: Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Läs mer:

Lämna ett svar