Hållbara arbetsgivare viktigt för dagens unga

Företaget Deloitte har undersökt vad som styr när den så kallade millenniegenerationen väljer arbetsgivare. I undersökningen ingår 7700 unga yrkesarbetande från 29 olika länder som alla är födda efter 1982 och som har en universitets- eller högskoleexamen. Resultatet visar att många vill att företaget de arbetar på ska ha värderingar som speglar personens egna värderingar. Värderingar som de anser vara viktiga hos ett företag är bland annat att företaget tar väl hand om sina anställda samt att de har integritet och tar ett etiskt ansvar. Även ansvar för miljöpåverkan och socialt ansvarstagande nämndes som viktiga värderingar. Ungefär hälften av undersökningens deltagare svarade även att de någon gång har valt att inte ta på sig arbetsuppgifter som gick emot de egna värderingarna. Många vill arbeta på företag som de anser gör gott för samhället och som sätter människan före finansiell vinst.

Här kan du läsa Deloittes undersökning

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar