Hållbarhet, kretslopp och resurshushållning

Här hittar du seminarium och utbildningar som berör frågor om miljömål, folkhälsomål, hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och hållbar utveckling i allmänhet.

Miljömål, miljökvalitetsnormer och folkhälsomål, 20 september 2013

Hållbar konsumtion, miljömål och folkhälsomål, 17 september 2014

Seminarium Cirkulär ekonomi, 13 maj 2015

Hard Rain – Whole Earth 2015