Hard Rain – Whole Earth 2015

Whole Earth är ett unikt projekt för att sprida kunskap om världens tillstånd utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I årets arrangemang ges unga möjlighet att höras och framföra synpunkter i den globala klimatdebatten och i utvecklandet av nya globala utvecklingsmål. Under året har en seminarieserie om fyra föreläsningar genomförts i Umeå och det hela avslutades med ett heldagsevent i Aula Nordica på Umeå Universitet, den 18 september. Föreläsningsserien samt delar av heldagseventet finns att ta del av nedan.

Läs mer här och ta del av .

6 februari 2015
Utmaningar för en hållbar utveckling – Sarah Cornell, Stockholm Environment Institute

30 mars 2015
Whole Earth del 1 – Maria Nilsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Whole Earth del 2 – Joachim Rocklöv, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

27 april 2015; Whole Earth – Future of the artic
Välkommen – Aron Segerström, Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet
Uncertain futures – environmental surprises, securitization and Arctic governance – Annika Nilsson, Stockholm Environment Institute
Climate change, geopolitics and governance: the view from Pajala – Lize-Marié van der Watt, Umeå universitet
The Russian Bear—Going Polar or Still in the Woods? – Niklas Eklund, Umeå universitet
Russia and the Arctic: challenges to cooperation – Ekaterina Klimenko, Stockholm International Peace Research Institute
Panelsamtal

25 maj 2015; Preconditions for consumer power
Välkommen – Felicia Robertsson, Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet
Consumer power and the analysis of consumer behavior – Herman Stål, Umeå universitet
Greening of the swedish carpark – Mattias Näsman, student Umeå universitet
FIAN – Mikael Jonsson, FIAN International
Panelsamtal

 

18 september; heldagsevent på Umeå Universitet. Program hittar du här.
Invigning och välkommen – Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet
Invigning och välkommen – Aron Segerström, Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet
Hard rain: Whole Earth? – Mark Edwards, Hard rain project
Superåret för hållbar utveckling – Jan Olsson, Sveriges miljöambassadör
Dialoger om Post 2015-agendan – Maria Nilsson, Umeå universitet och Peter Repinski, Stockholm Environment Institute
Dialoger om Post 2015-agendan – Jan Olsson, Sveriges miljöambassadör och Johline Z Lindholm, PUSH Sverige
Dialoger om Post 2015-agendan – Anna Jarstad, Umeå universitet, Albert Askelljung, FN-förbundet
African perspectives on Whole Earth? from Kenya and Uganda
Global handlingsplan för lärande för hållbar utveckling – Ingvar Rönnbäck, Umeå universitet
Universitet och studenter som planetskötare – Isak Utsi, WWF., Maria Nilsson, Umeå universitet och Niclas Hällström, What Next
Globalt program för hållbar produktion och konsumtion – Peter Repinski, Stockholm Environment Institute
Vem är framtidens planetskötare – Fredrik Hagblom, Greenely., Jonas Forsberg, Red Q och Isak Utsi, WWF
Hållbar utveckling – Skarpt läge för samhälle och näringsliv – Bertil Rosenquist, SKANSKA., Åsa Ögren, Esam AB och Karl Johan Bonnedahl, Umeå universitet
Tankar om dagen och vägen framåt – Lena Gustafsson, Umeå universitet
Tankar om dagen och vägen framåt – Jan Olsson, Sveriges miljöambassadör
Tankar om dagen och vägen framåt – Aron Segerström, Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet

 

 

 

 

Lämna ett svar