HaV:s förslag ang enskilda avlopp

För att öka måluppfyllelsen av miljömålet Ingen övergödning har Havs- och vattenmyndigheten haft i uppdrag att se över reglerna för enskilda avlopp och att ta fram kostnadseffektiva författningsförslag för att minska avloppens negativa påverkan på miljö och hälsa. I sin slutrapportering föreslår Havs- och vattenmyndigheten bland annat ändringar i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Myndigheten föreslår även att Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten ersätts med nya föreskrifter. I slutrapporteringen finns  också förslag om hur tillsynen kan effektiviseras och vilka andra styrmedel som skulle kunna införas för att öka incitamenten att åtgärda brister i små avloppsanläggningar. Slutrapporten hittar du här.

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar