HD bedömer att höga radonhalter ska ge sänkt hyra

En hyresgäst i Uppsala har begärt att få sänkt hyra då den lägenhet personen tidigare hyrt hade radonhalter som överskrider Folkhälsomyndighetens riktvärde på 200 becquerel per kubikmeter luft. När ärendet prövades i tingsrätten fick hyresgästen rätt och hyresvärden dömdes att återbetala motsvarande en hyresnedsättning på 15 % till hyresgästen. Hovrätten var däremot av en annan bedömning och upphävde tingsrättens dom med förklaringen att höga radonvärden ensamt inte kan ligga till grund för hyresnedsättning.

Frågan har nu prövats av HD, Högsta Domstolen, vilka går på hyresgästens linje. HD anser att det inte går att visa att det var förenat med ”beaktansvärt ökad cancerrisk” att bo i lägenheten, trots radonförekomsten. Däremot anser HD att ”När radon förekommer i en bostadslägenhet i sådan utsträckning att det enligt en myndighetsrekommendation av nu aktuellt slag utgör en olägenhet för människors hälsa, får detta – mot den angivna bakgrunden – anses vara ägnat att medföra ett så allvarligt och befogat obehag att det utgör ett men i nyttjanderätten”. HD:s dom blev därmed att hyresvärden till hyresgästen ska återbetala en hyresnedsättning motsvarande 15 % för den tid som hyresgästen bodde i lägenheten.

Läs Högsta Domstolens dom

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar