Hur politiska beslut genomförs av en myndighet påverkas av normer och värderingar

På Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har en studie genomförts om hur politiska miljökvalitetsmål implementeras i praktiken. När miljökvalitetsmålen infördes låg det flera politiska intressen bakom: att främja hållbara ekosystem, att säkerställa en hållbar hantering av naturresurser, att skydda den biologiska mångfalden samt att bevara kulturmiljöer och kulturarv. För flera av miljökvalitetsmålen finns det mer än ett politiskt intresse, och i den bästa av världar ska tjänstemän på en myndighet som hanterar implementeringen av målen uppfylla den politiska viljan ändamålsenligt och effektivt. Studien visar dock att det är lätt att det istället blir en maktkamp mellan tjänstemännens olika uppdrag och intressen och att detta avgör vad som får genomslag i slutändan. Detta beror bland annat på hur verksamheten är organiserad. Studien är genomförd av Annelie Sjölander Lindqvist som menar att utfallet av politiska beslut kan bli ganska godtyckligt till följd av detta och att det därför blir en fråga om demokrati, rättvisa och legitimitet.

Här kan du läsa mer om studien.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar