I Skåne modelleras luftkvaliteten i många kommuner

I Skåne har länsstyrelsen tagit fram ett förslag på hur kommunerna i ökad utsträckning kan samverka för att leva upp till lagkravet om att kontrollera sin luftkvalitet. Framförallt bör kommunerna göra gemensamma kontroller av luftkvaliteten. Bakgrunden är att många kommuner saknar resurser, både personella och ekonomiska, för att själva kunna mäta att luftkvaliteten och att miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls. I förslaget föreslås samverkansområden där man har utgått från utsläppssituationen, och kommunerna grupperas efter utsläppsnivåer av kvävedioxid och partiklarna PM10  och PM2,5. I några kommuner kommer man att fortsätta göra mätningar men i flertalet kommuner behöver kontinuerliga mätningar inte genomföras utan endast modellberäkningar och enklare kompletterande mätningar kan göras i dessa.  Läs mer om Skånes modell här. Själva förslaget för samverkansmodell hittar du här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar