Kommun tillåts förbjuda installation av värmepumpar

Växjö kommun har under ca 10 års tid vid försäljning av villatomter ställt upp villkor om anslutning till det kommunalägda fjärrvärmebolagets nät samt förbjudit installation av värmepumpar. Konkurrensverket väckte en förbudstalan mot kommunen då de menade att kommunens agerande snedvrider konkurrensen på fem olika marknader:

  • marknaden för försäljning av tomtmark i Växjö kommun
  • marknaden för produktion och försäljning av småhus i Sverige
  • marknaden för försäljning och installation av värmepumpar i länet
  • marknaden för distribution av värmepumpar i landet, och
  • marknaden för brunnsborrning i Växjö och omnejd.

Växjö kommun har som stöd för sin sak hänvisat till att kommunens villkor medför minskad risk för skadliga miljöeffekter och bestrider att verksamheten skulle vara konkurrensbegränsande. Stockholm tingsrätt har i sin dom bedömt att det inte går att lämna Kokurrensverket bifall i sin förbudstalan varför Växjö kommun tillåts fortsätta med försäljningsvillkoren. För marknaden för försäljning av tomtmark i Växjö motiverar tingsrätten detta dels med att Konkurrensverket inte åberopat någon utredning av om kommunens agerande skadar konkurrensen. För övriga marknader menar tingsrätten att kommunen inte bedriver någon verksamhet i konkurrens med andra aktörer.

Läs Stockholms tingsrätts dom här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar