Kväveläckage från skog till vatten minskar

På bara ett sekel har skogstillväxten i norra Sverige ökat med 40 %. Genom att en mer snabbväxande skog binder mer näring har också kväveläckaget till närliggande vattendrag minskat. Detta tillsammans med minskade atmosfäriska kvävenedfall har medfört att kvävehalten i Vindelälven har minskat med 50 % sedan 1980-talet. Ryan Sponseller, forskare vid Umeå universitet och medlem i forskningsprogrammet Future Forests, konstaterar att det minskade kväveläckaget är positivt för Östersjön, men att att det kan medföra problem för redan näringsfattiga sjöar i norra Sverige.

Resultatet av långsiktiga mätserier visar tydligt att halten oorganiskt kväve har minskat betydligt i hela Sverige. Resultatet visar även att kalhyggen endast har liten effekt på vattnets kvävehalter. Efter avverkning ökar läckaget men det mesta späds ut eller avgår till luften. Förhöjda halter kan mätas i bäckar intill kalhygget men inte längre ner i systemet eller i större vattendrag. Runt 3 % av allt kväve som släpps ut från skogsmark beräknas komma från kalhyggen, något som kompenseras med råge av den mer snabbväxande brukade skogen.

Läs mer på SLU:s hemsida

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar