Länsstyrelsens miljöskyddsdag 23 okt 2013

I anslutning till Miljösamverkans presidieträff den 22 oktober 2013 anordnade Länsstyrelsen Västerbotten en miljöskyddsdag på Medlefors folkhögskola, Skellefteå. Länsstyrelsens verksamhet presenterades liksom en rad nyheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Deltagarna kunde också välja att delta på seminarier om IED-direktivet eller Täkter och även om Vattenfrågor eller Efterbehandling.  Miljöskyddsdagen avslutades med presentationer från två kompetenscentrum på Umeå universitet, KOMIN och Miljömedicin. Ylva Ågren, Länsstyrelsen, modererade under dagen.

Program

 

 

Lämna ett svar