Luftkvaliteten kan vara problem även i mindre tätorter

Luften i större tätorter mäts kontinuerligt och nu finns en sammanställning över med resultat från mätningar 2012. Mätningarna visar att luftkvaliteten på årsbasis ligger under EU:s gränsvärden för partiklar (PM10) men att gränsvärdena överskrids under enskilda dygn. Mätningarna visar också att halterna av partiklar är så höga att många kommuner inte kommer att uppnå miljökvalitetsmål Frisk luft. Svenska miljöinsitutet, IVL, som har sammanställt mätningarna konstaterar att det inte bara är större tätorter som har problem med luftkvaliteten utan att även mindre tätorter kan ha problem då luftföroreningar bland annat beror på den lokala trafiksituationen, gaturummens utformning, meteorologi och läge i landet. Under 2012 gjorde 25 av 290 kommuner helårsmätningar av partikelhalten och 34 kommuner mätte kvävedioxid. Även om inte alla kommuner har problem med luftföroreningar så finns det, enligt IVL, kommuner som aldrig har mätt luftkvaliteten och därmed inte kan utesluta att de har för höga luftföroreningshalter. Läs mer här.

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar