Materialsorteringsguide vid rivning och renovering

Vid rivning och renovering av byggnader kan flera olika avfallsslag uppkomma.  Både med avseende på EU:s och miljömålens intentioner om att minska mängden avfall, och med avseende på innehåll av farligt avfall är det viktigt sortera och särbehandla olika avfallsfraktioner. Miljöbalken och PBL gäller parallellt och ställer också krav vid rivning och renovering. För att öka sorteringen, och öka andelen material som återanvänds eller återvinns har Umeå kommun tagit fram en materialsorteringsguide som kan användas vid rivning och renovering. Guiden utgår främst från miljöbalkens regler och fungerar som ett verktyg vid sortering och klassning av avfall som kan uppstå just vid rivning eller ombyggnationer. Guiden är avsedd för både företag och privatpersoner. Även om guiden har  tagits fram av Umeå kommun är den tillämpbar för fler kommuner. Guiden hittar du här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar