Miljö- och energipolitik som drivkraft för innovationer 2 mars 2016

Den 2 mars 2016 genomförde Miljösamverkan Västerbotten tillsammans med Energikontor Norr, Cleaner Growth och Företagarna Västerbotten en konferens på tema Miljö- och energipolitik som drivkraft för innovationer. 

Frågor som vi ville undersöka under dagen var: Kan den offentliga sektorn med politiken som grund tillsammans med näringslivet stimulera utveckling och stärka företagens konkurrenskraft?
Vilka styrmedel finns för att nå de miljö- och energipolitiska målen samtidigt som vi utnyttjar dem för att bli mer innovativa och möta framtiden på ett hållbart sätt? Mattias Goldmann, VD för tankesmedjan Fores, modererade dagen med ett program fyllt av ett gäng intressanta talare från både politik, näringsliv och offentlig sektor.

Det blev en mycket intressant och givande dag där åhörarna bjöds på inspiration genom goda exempel, verktyg för det fortsatta arbetet samt möjlighet att knyta nya kontakter. Dagen filmades och livesändes och går att se i efterhand via länkarna nedan.

Sammanfattande rapport av dagen

Rapport – Miljö och energipolitik som drivkraft för innovationer

Program för dagen

Miljö- och energipolitik som drivkraft för innovationer

Föreläsningsfilmer

En politikers syn på politikens påverkan på innovation inom miljö- och energiområdet
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten

Hur påverkar de nationella och regionala miljökvalitetsmålen miljö- och energipolitiken?
Lotta Ström, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen Västerbotten

Tjäna pengar och ligg före lagstiftningen
Mattias Goldmann, VD, Tankesmedjan Fores

Hur ser innovationsklimatet i Sverige och Västerbotten ut? I jämförelse med andra delar av Sverige/världen? Och vad behöver vi förstärka för att bli bättre på kommersialisering och miljödriven affärsutveckling?
Nils-Olof Forsgren, VD, Uminova Innovation
Peter Hedman, projektledare, Cleaner Growth

Goda exempel från näringslivet
Adam Wikström, delägare, Bastuträsk Charkuteri
Gunnar Granberg, VD, Spacetime
Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef, Volvo lastvagnar
Jonas Hansson, VD, Hybricon Bus Systems AB
Panelsamtal

En miljöinspektörs vardag
Nicke Grahn, miljöinspektör, Dorotea kommun

Horizon 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation
Lisa Lundmark, nationell kontaktperson, Horizon 2020

Innovationsloopen
Nicklas Berglund, nickeonico/Region Västerbotten

Sammanfattning av dagen
Mattias Goldmann, VD, Tankesmedjan Fores

Föreläsningsbilder

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten
Lotta Ström, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen Västerbotten
Mattias Goldmann, VD, Tankesmedjan Fores
Nils-Olof Forsgren och Peter Hedman, Uminova Inoovation/Cleaner Growth
Adam Wikström, delägare, Bastuträsk Charkuteri
Gunnar Granberg, VD, SpaceTime
Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef, Volvo lastvagnar
Jonas Hansson, VD, Hybricon Bus Systems AB
Lisa Lundmark, nationell kontaktperson, Horizon 2020
Nicklas Berglund, nickeonico/Region Västerbotten