Miljöbalkens regler om avfall anpassas till avfallshierarkin

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om att byta ut hela kapitel 15 i miljöbalken mot nya omarbetade regler. Syftet är att anpassa lagstiftningen på avfallsområdet för att harmonisera med EU:s regelverk kring avfallshierarkin. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och förväntas ställa högre krav på den som behandlar avfall att prioritera åtgärderna utifrån avfallstrappan. Avsteg från den prioriterade ordningen kan endast göras om det innebär lägre risker för människor och miljön eller om det prioriterade alternativet medför orimliga konsekvenser. Det föreslås även en ändring i reglerna om vad ett tillstånd för lagring av avfall ska innehålla. Ändringen innebär att bestämmelsen endast omfattar lagring i samband med återvinning eller bortskaffande.

Läs regeringens lagrådsremiss

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar