Miljöhälsorapport Norr 2013

Miljöhälsorapport Norr 2013 beskriver barns hälsa och i vilken utsträckning den exponering i miljön som de utsätts leder till ohälsa. Rapporten har tagits fram i samverkan mellan Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands länsstyrelser, de fyra norra landstingen samt Umeå universitet och är den första rapporten om i sitt slag i norra Sverige. Den är också framtagen som ett komplement till den nationella miljöhälsoenkäten där 3850 föräldrar till barn i de fyra nordligaste länen har fått svara på frågor i en fördjupande enkät. Resultaten visar bland annat att det mest utbredda miljöproblemet för barn är bullerstörningar. Ungefär en femtedel av tolvåringarna i Norrland är mycket eller väldigt mycket störda av buller. Framförallt från ljud från andra barn och hög musik. Läs mer om på länsstyrelsens webbplats eller i rapporten ”Barns hälsa och miljö i Norrland”.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar