Miljömålsberedningens förslag på klimat- och luftvårdsstrategi

Miljömålsberedningen har nu överlämnat sitt slutbetänkande En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige till regeringen. Tidigare har beredningen föreslagit ett mål att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 för att sedan uppnå negativa utsläpp, något som motsvarar ett genomsnittligt utsläpp av 0,9 ton växthusgaser per person. Till detta föreslås som mål också att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 % till år 2030 jämfört med 2010 års nivåer. För verksamheter i Sverige som inte ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter föreslår beredningen ett etappmål på minskade utsläpp med 63 % till 2030 och 75 % till 2040 i jämförelse med 1990 års nivåer. Exempel på områden som inte ingår i handelssystemet är jordbruk, transporter, arbetsmaskiner, bostäder och lokaler, avfallshantering samt användning av flourerade växthusgaser.

De beräkningar som gjorts av samhällsekonomiska konsekvenser visar på en minskning av BNP med runt 0,2 procent om etappmålet till 2030 uppfylls, men då har inte nyttan med strategin tagits med i beräkningarna.

Läs miljömålsberedningens förslag i sin helhet

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar