Miljömyndigheterna och deras roll ska utredas

För att bättre kunna möta de krav och förändringar som sker i omvärlden ska de statliga miljömyndigheterna utredas. Regeringen vill pröva förutsättningarna för en ny tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur inom miljöområdet. Sedan den senaste utredningen, på 1980-talet, har mycket hänt på miljöområdet, både i och med inträdet i EU men också i samhällsdebatten. Regeringen har tillsatt en utredningen och i dess första steg ska myndighets- och verksamhetsstruktur samt de förändringar som har skett och myndigheternas effektivitet kartläggas. I andra steget ska förslag på hur myndighets- och verksamhetsstrukturen kan utvecklas tas fram liksom hur väl denna tydliggör och förstärker insatser för prövning, tillsyn, tillsynsvägledning, uppföljning och utvärdering. Även gränssnittet mellan myndigheter inom miljömålssystemet ska identifieras. Ett delbetänkande ska vara klart den 1 september 2014 och slutbetänkandet den 31 mars 2015. Läs mer om utredningen på regeringens webbplats eller på DN debatt.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar