Miljösamverkan för företag

Miljösamverkan Västerbotten är ett forum för kunskapsutbyte, för miljöfrågor som kan kopplas till miljöbalkens regelverk. Vi som leder projektet hoppas att ett ökat kunskapsutbyte ska öka ert intresse för miljöfrågor, så att miljöperspektivet, om det inte redan är det, blir självklart i all er verksamhet.

Miljösamverkan Västerbotten kommer att genomföra flera olika projekt som förutsätter både företagares och myndigheters delaktighet. Projekten kan komma att riktas mot en viss bransch och dess miljöpåverkan (till exempel vindkraft eller U-anläggningar) eller utifrån en viss sakfråga (till exempel energieffektivisering eller vattenskydd). Du som företagare är välkomna att delta i Miljösamverkan Västerbottens aktiviteter och projekt och vår förhoppning är att dessa ska skapa miljöaktiviteter hos många av Västerbottens företag och kommuner och på sikt kunna bidra till en ökad konkurrenskraft för er och en mer en hållbar utveckling för alla.

Låter Miljösamverkan intressant? Vill du veta mer? Hör av dig!

Lämna ett svar