Miljösatsningar i budgetpropositionen 2015

Budgetpropositionen för 2015 presenterades i dag. En satsning som lyfts fram är en satsning på inomhusmiljö och energieffektivisering i skolan. Den nya regeringen vill att skolan ska vara ett föredöme i klimatfrågan, och skolan ska också främja trygghet och lärande och där spelar lokalerna roll. De ska vara bullerdämpande och ha god ventilation, enligt den nya bostads- och stadsutvecklingsministern. Tillsammans Skolverket och Energimyndigheten föreslås Boverket få i uppdrag att dela ut medel för investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader. Läs mer om satsningen här. I budgetpropositionen nämns också satsningar på naturen i form av skydd av skog och hav och att regeringen har en målsättning är att användningen av fossila bränslen ska minska tydligt under de kommande åren. Det finns också en ambition om att miljöskatternas effekt ska öka och att de nationella miljökvalitetsmålen ska nås. Ta del av mer information om miljösatsningar i den nya statsbudgeten här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar