Möjlighet att delta i Vedeldningkampanj

Nu finns möjlighet för kommuner i Västerbotten att delta i ett NMR-finansierat projekt som delvis handlar om att förmå människor att ändra sina eldningsvanor så att utsläppen av sot, partiklar och andra luftföroreningar minskar. Kommunerna kan medverka genom att sprida information till hushåll i den egna kommunen som har spisar, kaminer och pannor som eldas med ved. Ett första utkast till informationsblad och faktagranskade råd, dvs. den information som ska kunna distribueras till hushållen, finns. Bakgrunden till projektet är dels ett politiskt intresse bland nordiska miljöministrar att minska denna mängderna av svart sot över norra hemisfären och Arktis, dels att forskningen visar att mer en än tredjedel av utsläppen från befintliga spisar, kaminer och pannor går att undvika genom att elda rätt. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och är ett pilotprojekt som syftar till att minska utsläppen av Black Carbon (BC), eller svart sot. Huvudägare till projektet är ICCI (International Cryosphere Climate Initiative). Om din kommun, miljöförvaltningen eller energirådgivare, är intresserade av att ta del av det informationsblad som ska färdigställas för att distribuera det i er kommun, så hör av er så snart som möjligt till Lisa Redin, Miljösamverkan eller Fredrik Sjunnesson, länsstyrelsen.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar