Möjlighet till yttrande SOU 2013:5 Djurhållning och miljö

Nu finns möjligheter för länets miljöförvaltningar att inkomma med synpunkter på den statliga utredningen ”Djurhållning och miljö – hantering av risker och möjligheter med stallgödsel”, SOU 2013:5. Länsstyrelsen Västerbotten har att yttra sig över betänkandet senast 15 maj 2013, och önskar ta del av kommunernas synpunkter om sådana finns. I utredningen har man har kartlagt de bestämmelser som gäller för hantering och användning av stallgödsel och andra biologiska produkter i jordbruk/djurhållande verksamheter samt hur de förhåller sig till varandra. I utredningen föreslås även förändringar i nuvarande regelverk för att förenkla och skapa en enhetligare behandling av likartade produkter eller åtgärder oberoende av inom vilken typ av verksamhet dessa uppstår vid. Synpunkter på betänkandet mejlas mikael.e.jonsson@lansstyrelsen.se senast 9 maj 2013. Läs hela betänkandet här.

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar