Naturvårdsverket tydliggör tillsynsansvaret för gränsöverskridande avfallstransporter

Att greppa vem som har ansvaret för tillsyn på gränsöverskridande avfallstransporter är inte helt lätt. Därför har Naturvårdsverket författat en vägledning om detta på sin hemsida.  Av denna framgår att länsstyrelsen i Norrbotten har det regionala ansvaret i Norrland för tillsyn över avfallstransportförordningen. Övriga länsstyrelser samt kommunerna ska genomföra tillsyn på verksamheters avfallshantering utifrån miljöbalkens regelverk med tillhörande förordningar, något som kan innefatta gränsöverskridande transporter. Kommunernas tillsynsansvar rör dock endast avfall som har hanterats i kommunen och som i samband med detta har förts in eller ska föras ut från Sveriges gränser. Tillsynsansvaret mellan länsstyrelse och kommuner är delvis överlappande då länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen av alla tillståndspliktiga verksamheters avfallshantering, medan kommunerna har ansvaret för tillsynen av alla verksamheters avfallshantering inom kommunens gränser. Därför behöver länsstyrelse och kommun komma överens om hur ansvaret ska fördelas.

Läs mer och ta del av exempel på Naturvårdsverkets hemsida

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar