Naturvårdsverket vägleder om växtskyddsmedel och biocidprodukter

Den 1 november 2015 träder två nya föreskrifter om bekämpningsmedel i kraft. Den ena gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel och den andra vid spridning av vissa biocidprodukter. De två föreskrifterna kommer att ersätta Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2). För att underlätta för tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare har Naturvårdsverket tagit fram två nya vägledningar som också ersätter Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd på området, AR 97:3 och NFS 2007:7. Naturvårdsverket kommer även att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ta fram en vägledning om användning och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Vägeldningen är för tillfället ute på remiss och det är möjligt att lämna synpunkter fram till och med 31 oktober. Här hittar ni vägeldningen om växtskyddsmedel och här finns vägledningen om biocidprodukter. Remissen hittar ni på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar