Ny vägledning för prövning av bekämpningsmedel inom vattenskydsområden

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har kommit med en gemensam vägledning om prövning av tillstånd av användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Vägledningen omfattar tillståndsprövning av kemiska växtskyddsmedel och riktar sig både till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare. Förutom information om gällande regelverk och ansvarsfördelning mellan myndigheter innehåller vägledningen stöd kring vilka uppgifter en tillståndsansökan bör innehålla, den riskbedömning som myndigheten ska göra, samt innehåll och utformning av beslut.

Vägledningen ersätter Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2000:7) för tillståndsprövning enligt 14 § 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, samt även Naturvårdsverkets allmänna råd (97:3) om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Läs vägledningen i sin helhet

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar