Nya handböcker och goda exempel inför lokal planering mm.

Naturvårdsverket och Miljödepartementet har nyligen publicerat några olika skrifter som kan vara av intresse för kommuner m fl i deras arbete med miljömålen och då miljöbalkens 7:11 ska tillämpas. Naturvårdsverket har publicerat två handböcker. Den ena handlar om biotopskyddsområden med syftet dels att underlätta tillämpningen av biotopskyddsbestämmelserna, dels att förbättra förutsättningarna för att fler skyddsvärda små mark- och vattenområden bevaras. Den andra handboken ska underlätta planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer. I denna handbok finns bland annat en modell för stegvisa insatser – med sikte på ökad tillgänglighet. I handboken finns även en del konkreta tips och råd för genomförande av åtgärder för tillgängliga anläggningar. Vidare har Miljödepartementet publicerat en skrift om städers luftmiljö som förhoppningsvis kan inspirera andra kommuner till ett aktivt arbete för att uppnå miljökvalitetsmålet frisk luft. 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar