Nya kunskapsmaterial om enskilda avlopp

SCB offentliggör nu statistik på vatten- och avloppsanslutningar i landet. Statistiken kan brytas ned till kommunal nivå samt är även uppdelad på permanentboenden och fritidshusboenden. Statistiken bygger på uppgifter från fastighetstaxeringen och omfattar därför bara småhusfastigheter. Den senaste statistiken är från 2014 och finns för femårsintervall med start år 2000. SMED har också på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten beräknat källfördelningen för näringstillförseln till landets sjöar, vattendrag och hav vilket redovisas i en ny rapport.

SCB:s statistik om vatten- och avloppsanslutning
Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Fler resultat har också kommit för de projekt som tilldelades medel i Havs- och vattenmyndighetens utlysning 2015. Dels är det ett informationsblad om användning av bergkross i avloppsanläggningar samt en rapport om reningskapaciteten för biokolfilter. Det har även tagits fram ett antal utbildningsfilmer för miljöinspektörer om enskilda avlopp samt en manual för ett nyutvecklat verktyg för att göra en kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning. Verktyget finns fritt tillgängligt på webben.

Informationsblad – Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar
Biokolfilters kapacitet för små avloppsvattenrening – Teknisk rapport
VA-guidens filmbibliotek
Verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning – manual

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar