Nytt om tillsynsvägledning för små avlopp

HaV anordnade för ett par veckor sedan en handläggarträff om tillsynsvägledning för små avlopp. Miljösamverkan Sverige medverkade också och presenterade sitt pågående projektet om LAV och VA-planering. Under träffen belyste HaV sitt regeringsuppdrag om hållbar åtgärdstakt för små avlopp som man nu genom en utskick remiss ha synpunkter på dels sitt förslag på, dels informerade myndigheten om att en nationell tillsynskampanj planeras under 2015 vilken ska syfta till en effektivare tillsyn av små avlopp. Handläggarstöd i form av effektiva metoder och praktiska verktyg ska tas fram liksom informationsmaterial till fastighetsägare och lokalpolitiker.  HaV informerade också om den ändring som har gjorts i 32§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som innebär att när en fastighet med en liten avloppsanläggning byter ägare så ska tillsynsmyndigheten snarast möjligt informeras om det ändrade ägarförhållandet av den nya ägaren. Här kan du också läsa slutrapporten för ett tidigare regeringsuppdrag om styrmedel för att åtgärda små avlopp. Ta även del av minnesanteckningar från handläggarträffen här. Vill du läsa mer om HaV:s vägledning om små avlopp hittar du den här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar