Omprövningen av åtgärdsprogrammen för vattendistriken skjuts upp

I åtgärdsprogrammen för Sveriges fem vattendistrikt anges de åtgärder som behöver vidtas för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppfyllas. Enligt vad som anges i miljöbalken ska åtgärdsprogrammen omprövas minst vart sjätte år vilket innebär att de senaste åtgärdsprogrammen skulle ha omprövats senast i december 2015. Då regeringen inte har lyckats med detta har man därför beslutat att åtgärdsprogrammen för 2009-2015 ska fortsätta att gälla för de delar som fortfarande är aktuella tills omprövningen har genomförts.

Läs regeringens beslut här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar