Otydlig lagstiftning om ansvar vid operativ tillsyn

Ansvarsfördelningen vad gäller tillsyn över miljöfarliga verksamheter är otydlig i vissa fall. Det skriver Naturvårdsverket till Miljödepartementet sedan man har identifierat att Naturvårdsverkets tolkning av lagstiftningen vad gäller ansvarsfördelning vid operativ tillsyn över miljöfarlig verksamhet skiljer sig från praxis och tolkning som tillämpas av länsstyrelserna. Naturvårdsverkets tolkning innebär kortfattat att en länsstyrelse, under förutsättning att man bedriver tillsyn över tillståndspliktiga verksamheter, endast har tillsyn av den del av verksamheten som är tillståndsprövad och att den kommunala nämnden har tillsyn över sådana delar, hos samma verksamhetsutövare, som är anmälningspliktiga. Länsstyrelsen i Uppsala menar dock att en länsstyrelse, under förutsättning att man bedriver tillsyn över tillståndspliktiga verksamheter, bör bedriva tillsyn över hela verksamheten, dvs även de delar som inte är tillståndsprövade, för att tillsynen ska vara effektiv och funktionell. Läs skrivelsen här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar