Rapport visar att en cirkulär ekonomi skulle medföra jobb och minskade utsläpp

Anders Wijkman och Kristian Skånberg har tagit fram en rapport där fokus ligger på att bedöma hur samhället i Sverige kan gynnas av en cirkulär ekonomi i form av jobbtillfällen och minskade utsläpp. Modellen de har utgått från sträcker sig fram till år 2030 och de har tittat på tre olika scenarion. Ett där landets ekonomi skulle bli 25 % mer energieffektivt, ett där andelen förnybar energi skulle öka och ett där resurseffektiviteten i tillverkningsindustrin skulle förbättras.

I det energieffektiva scenariot minskade utsläppen med 30 % och 20 000 nya jobb skapades. I scenariot med en ökad andel förnybar energi minskade utsläppen med 50 % och runt 15 000 nya jobb skulle skapas. I det resurseffektiva scenariot bedöms utsläppen minska med 10 % och ca 50 000 nya jobb skapas, vilka bedöms vara av permanent art till följd av att ekonomin skulle baseras till större del på tjänster än varor.

Wijkman och Skånberg sammanfattar resultaten med att om alla tre strategier skulle användas samtidigt skulle en markant skillnad uppnås i både utsläpp och jobbtillfällen. Runt 70 % av utsläppen skulle minska och ca 100 000 nya jobb skulle skapas. Dessutom förväntas handelsbalansen förbättras med 3 % eller mer av GDP vilket skulle innebära åtminstone 10 miljarder euro per år.

Rapportförfattarna hoppas att rapporten kan ligga till grund för det förslag om cirkulär ekonomi EU-kommissionen väntas lägga i december i år. Läs hela rapporten här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar