Regionala miljösamverkan träffar centrala myndigheter

I mitten på mars samlades landets regionala miljösamverkan, Miljösamverkan Sverige och tillsynsvägledande centrala myndigheter för en träff i Linköping. Under träffen presenterade de centrala myndigheterna vad som är på gång inom deras respektive sakområden. Exempelvis deltog nya Folkhälsomyndigheten som har tagit över uppgifter från Folkhälsoinstitutet, Smittskyddsinstitutet och den del Socialstyrelsen som arbetat med hälsoskydd (utom stickande och skärande verksamheter). Marianne Lövenhielm från Folkhälsomyndigheten berättade vid träffen att myndigheten deras uppdrag är att tillsynsvägleda inom området hälsoskydd samt att stödja kommuner och länsstyrelser i frågor om samhällsplanering för god hälsa genom att bidra med kunskap och metoder samt följa upp miljöhälsans utveckling inom miljömålsarbetet och folkhälspolitikens målområde 5. Regionala miljösamverkan hoppas på att utveckla samverkan med alla centrala myndigheter framöver och har därför tagit fram en avsiktsförklaring vilken man hoppas alla myndigheter kommer att anta.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar