Riktvärden för flygbuller – tolkning och tillämpning

Naturvårdsverket och Boverket redovisade nyligen ett regeringsuppdrag om riktvärden för flygbuller. Skrivelsen innehåller ett kunskapsunderlag för ställningstaganden om flygbuller och myndigheterna är överens om nivåerna för de olika riktvärdena för flygbuller, under dag- och kvällstid. Dock drar myndigheterna olika slutsatser om hur riktvärdet bör tolkas och tillämpas då prövningar enligt miljöbalken och plan- och bygglagen ska göras. Bland annat har man skilda meningar kring antal gånger som ett riktvärde får överstigas. Redovisningen innehåller de två myndigheternas ståndpunkter och motiveringarna.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar