Så föreslås det framtida klimatpolitiska ramverket utformas

Miljömålsberedningen har nu lämnat sitt delbetänkande till regeringen med förslag om hur Sveriges klimatpolitiska ramverk bör utformas för att reglera mål och uppföljning. Miljömålsberedningen föreslår att Sverige ska ha som mål att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och att därefter ha negativa utsläpp. Detta innebär en tidigareläggning av det tidigare målet med fem år. Senast år 2045 ska också utsläppen inom landets gränser ha minskat med 85 % jämfört med nivåerna år 1990. För att nå målet får lagring av koldioxid användas. Miljömålsberedningen föreslår vidare att ett oberoende expertorgan i form av ett klimatpolitiskt råd införs för att göra bedömningar av regeringens politik för att nå klimatmålen. Regeringen föreslås också åläggas en obligatorisk redovisningsskyldighet av utsläppsutvecklingen till riksdagen. Miljömålsberedningen föreslår även att en klimatlag ska införas med bestämmelser om syftet med det klimatpolitiska arbetet, om att arbetet ska utgå från långsiktiga tidssatta utsläppsmål samt hur regeringen ska planera och följa upp det klimatpolitiska arbetet.

Läs hela delbetänkandet.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar