Samråd om Vattenförvaltningen

Under våren 2015, fram till 30 april, genomför Vattenmyndigheterna runt om i landet samråd för de kommande åtgärdsprogrammen som ska gälla för vattenförvaltningen år 2015-2021. I respektive åtgärdsprogram presenteras en rad åtgärder som behöver vidtas av myndigheter, inklusive länsstyrelsen, och kommunerna för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska nås. Länsstyrelsen föreslås bland annat att vägaleda kring enskilda avlopp i ökad utsträckning för att miljökvalitetsnormerna ska nås i de fall de inte gör det och enskilda avlopp är orsaken samt att vid prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalkens 9:e och 11:e kapitel beakta miljökvalitetsnormerna för vatten. Länsstyrelserna ska också också ge råd och anvisningar till kommunerna så att miljökvalitetsnormerna för vatten beaktas i planeringen. Kommunerna föreslås åtgärder som att vid tillsyn och prövning ställa krav så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs och genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och mindre reningsverk med mera. Ett annat förslag är att kommunerna behöver utveckla vatten- och avloppsplaner, framförallt i områden där vattenförekomster inre uppnår eller riskerar uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Läs mer i förslagen för Bottenvikens förvaltningsdistrikt respektive Bottenhavets förvaltningsdistrikt. I Vattensmyndigheternas skrift Tid för bättre vatten finns en sammanfattande information om vattenförvaltningen och dess syften.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar