Samverkan föreslås om strandskyddsfrågorna

Strandskyddsdelegationens uppdrag har varit att utgöra en nod för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att genomföra olika kunskaps- och informationsinsatser kopplade till regelverket om strandskydd. I sitt uppdrag har strandskyddsdelegationen tagit fram olika vägledningsmaterial, verktyg, utbildningar, beslutsmallar m.m. som alla finns samlade på delegationens hemsida. Den 15 december överlämnade delegationen sitt slutbetänkande till regeringen.

I betänkandet föreslår delegationen att en länsstyrelse i landet får i uppdrag att förvalta och utveckla hemsidan. För att bedriva en fortsatt samordning och samverkan om strandskyddsfrågorna föreslås även att en samverkansfunktion, förslagsvis kallad Samverkan Strandskydd, ska inrättas. Där bör relevanta länsstyrelser, kommuner och myndigheter ingå och organisationen bör ha en nationell styrning samt regionala stödfunktioner.

Delegationen ser även ett behov att se över strandskyddsreglerna då ändringarna i reglerna som syftade till att skydda redan exploaterade strandområden och skapa lättnader av strandskyddet i oexploaterade områden, inte har gett den effekt som förutsågs.

Strandskyddsdelegationens slutbetänkande.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar