Satsningar på miljön påverkas i vårbudgeten

Den 13 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2016. Denna innebär att pengar som tidigare avsatts till vissa satsningar inom miljö och hållbarhet skjuts upp på grund av ökade utgifter på andra områden. Andra grenar inom hållbarhet föreslås dock anslås mer medel. Anslag för åtgärder för värdefull natur samt för skydd av värdefull natur föreslås minskas för 2016 med
50 000 000 respektive 250 000 000 kr. Även pengar som avsatts för sanering av förorenade områden samt till forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande minskas med
12 000 000 respektive 10 000 000 kr. Konsekvenserna av detta bedömer regeringen främst blir att planerade projekt måste skjutas på framtiden, dock är avsikten att medlen ska att betalas ut under 2017-2018.

Anslaget för avgifter till internationella miljöorganisationer ökas dock med 75 000 000 kr och anslag för klimatinvesteringar med 200 000 000 kr. I vårbudgeten föreslås även en sänkt skatt på biodrivmedel.

Läs regeringens vårändringsbudget

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar