Seminarium Cirkulär ekonomi 13 maj 2015

Återanvänd, återtillverka och återvinn! – Cirkulär ekonomi är ett begrepp på tapeten och vi tycker att det är viktigt att lyfta det och öka kunskapen om detta. Genom seminariet vill arrangörerna inspirera länets aktörer att tänka ”cirkulärt” i sina verksamheter. Den 13 maj 2015 arrangerade Region Västerbotten, Miljösamverkan Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten ett halvdagsseminarium om cirkulär ekonomi. Tyvärr fick vi problem med livesändningen men den mesta dokumentationen och de flesta föreläsningarna finner ni nedan.

Program:

09.00 Välkomna (film)
Lena Friborg, miljöstrateg, Region Västerbotten
Eva Mikaelsson, Miljöanalysenheten, Länsstyrelsen Västerbotten
09.15 Möjligheter med cirkulär ekonomi
​Tobias Jansson, Circulareconomy.se
10.00 Cirkulär ekonomi i relation till ekonomiskt tänkande och ekonomisk teori (film)
​Kalle Bonnedahl, Handelshögskolan vid Umeå universitet (pdf)
10.50 Cirkulär ekonomi i ett vatten- och avfallsföretag (film)
​Simone Andersson, Umeva (pdf)
11.00 Cirkulär ekonomi i ett energibolag (film)
​Henrik Bristav, Umeå energi (pdf)
11.20 Cradle to Cradle i den byggda miljön (film)
Laura Vidje, Esam (presentation i prezi)
11.40 Cirkulär ekonomi i Västerbotten och hos deltagande organisationer – Diskussion
Tobias Jansson, Circulareconomy.se
12.10 Avslutning

Lämna ett svar