Seminarium Effektivare tillsyn av små avlopp 22 april 2015

På denna sida finns dokumentation från Länsstyrelsens, Havs- och vattenmyndighetens, HaV:s, samt Vattenmyndighetens seminarium om Effektivare tillsyn av små avlopp 22 april 2015. Vid träffen presenterades bland annat HaVs nya vägledning som riktar sig till kommunala handläggare inom miljö- och hälsoskydd. Vägledningen är uppdelad i fyra delar för att det ska vara enkelt att hitta information i den.

HaVs: vägledning

Program 22 april 

HaV om projektet och vägledningen (Åsa Gunnarsson och Bodil Persson, HaV)

Vattenmyndigheten om VISS (Camilla Vesterlund, Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt)

Skellefteå kommun om sitt inventeringsprojekt (NN, Skellefteå kommun)

Länsstyrelsen om Hur går vi vidare regionalt och kommunalt? (Jenny Nordvoll, Länsstyrelsen Västerbotten)

Lämna ett svar