Inomhusmiljö och hälsa 28 feb 2013

Den 28 februari 2013 genomfördes Miljösamverkans seminarium om inomhusmiljö och hälsa tillsammans med KOMIN vid Umeå universitet, Umeå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten. Forskare från Umeå universitet pratade om myter och fakta vad gäller symptom från sjuka hus och dålig inomhusmiljö samt fakta om hur emissioner och mögel kan påverka hälsan. Socialstyrelsens expert Greta Smedje pratade om utredningar vad gäller inomhurmiljöproblematik och poängterade att miljöinspektörens ansvar att utreda problem är kopplat till byggnadens fysiska status, och inte de drabbades eventuella symptom. Dagen avslutades med ett diskussionspass där några verkliga inomhusmiljöfall diskuterades.
Företag, landstings- eller universitetsanställda samt ungefär 60 inspektörer från cirka 20 kommuner i Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland deltog på plats eller via videokonferenslänk.

  1. Introduktion (Lisa Redin, Stina Lindström)
  2. Sjuk av inomhusmiljö. Myter eller fakta (Berndt Stenberg, Umeå universitet)
  3. Ta ett djupt andetag – vad får du i dig? (Bo Glas, Umeå universitet)
  4. Värt att veta om mögel (Anna-Sara Claeson, Umeå universitet)
  5. Utredning av innemiljön (Greta Smedje, Socialstyrelsen)
  6. Ansvar och befogenheter (Jenny Nordvoll, Länsstyrelsen Västerbotten)

Lämna ett svar