SGU lanserar fyra nya kartvisare

SGU har tagit fram fyra nya kartvisare som kan vara till hjälp när markens beskaffenhet ska bedömas: Fastmark, Förutsättningar för skred i finkornig jordart, Genomsläpplighet samt Stränders jordart och eroderbarhet.

I kartvisaren Fastmark går det att se vilka områden som kan tänkas beröras av ett ytterligare jordskred vid ett redan inträffat eller pågående skred. Förutsättningar för skred i finkornig jordart visar främst var marken kan innehålla silt och lera och som därför kan ligga i riskzonen för skred. För att bedöma risken för spridning av miljö- och hälsoskadliga ämnen i mark kan kartvisaren Genomsläpplighet användas vars klassning utgår från markens kornstorlek. Eftersom risken för spridning kan påverkas av läge i terrängen, grundvattennivå, mättnadsgrad och ämnets viskositet, påminner SGU om att ta hänsyn även till sådana aspekter i bedömningen. I Stränders jordart och eroderbarhet är klassningen baserad på jordpartiklarnas tyngd och sammanhållande krafter. SGU påpekar dock att underlaget ska användas med stor försiktighet inom tätorter där bebyggelse eller markarbeten kan ha ändrat strändernas beskaffenhet.

Kartvisaren Fastmark
Kartvisaren Förutsättningar för skred i finkornig jordart
Kartvisaren Genomsläpplighet
Kartvisaren Stränders jordart och eroderbarhet

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar