Social hänsyn i upphandlingen

I lagen om offentlig upphandling står det att upphandlaren ska beakta miljöhänsyn och social hänsyn om upphandlingens art motiverar det. Hur detta ska genomföras rent praktiskt är däremot inte helt lätt och Tillväxtverket har nu därför tagit fram en guide för att hjälpa tjänstemän och politiker att upphandla med sociala hänsyn och därmed göra gott för samhället. Syftet är att förbättra integrationen, motverka utanförskap och minska långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

Tillväxtverket tar upp förslag på olika delar som kan lyftas in i förfrågningsunderlaget. Det kan till exempel handla om att kräva att leverantören åtar sig att anlita personal som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden, är långtidsarbetslösa eller har en funktionsnedsättning. Ett annat exempel kan vara att kräva att leverantören främjar jämställdhet mellan män och kvinnor samt mångfald i fråga om etniskt ursprung.

Tillväxtverket beskriver även i guiden möjligheten att ingå idéburna offentliga partnerskap vilket kan vara ett alternativ till offentlig upphandling. Det innebär i stort att ingå ett samverkansavtal med en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning.

Läs mer i Tillväxtverkets guide.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar