Straffrihet föreslås för industribuller om tillåtlighet finns enligt PBL

I veckan som gick presenterade Socialdepartementet en promemoria i vilken det föreslås att tillståndsmyndigheter inte ska kunna skärpa kraven på omgivningsbuller om en industris tillstånd ska omprövas på grund av att bostäder byggs i närheten. I promemorian föreslås också att ett undantag från straffbestämmelsen i miljöbalken ska införas om bullervillkoren för industrier följer sådana villkor som getts i en detaljplan eller i ett bygglov men överskrider miljölagstiftningens riktvärden. Förslagen bygger på regeringens propositionen Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (prop. 2013/14:128) förändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen. I promemorian redovisas också de följdändringar som blir i t ex miljöbalken, ordningslagen och väglagen. Lagförslagen om buller föreslås träda i kraft 1 juli 2015. Läs mer här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar