Umeå kommun fick rätt ang. terrängmoduleringar

Umeå kommun har fått ett mål om terrängmodulering med sulfidjord prövat i Mark- och miljööverdomstolen. Umeå kommun hade tidigare beslutat att i detta fall var sulfidjordar från en vägbyggnation att betrakta som ett avfall och att det handlade om kvittblivning istället för att använda avfall för anläggningsändamål. Motparten, Trafikverket, menade att verksamheten var en icke-anmälningspliktig verksamhet. Mark- och miljööverdomstolen fastställde i mål 6274-13 Umeå kommuns beslut, att sulfidjordar som avses användas för terrängmodulering i detta fall är att betrakta som ett avfall. I målet finner också domstolen att Umeå kommun har haft fog för att förelägga Trafikverket att ansöka om tillstånd för deponi alternativt föra massorna till en för ändamålet godkänd deponi och att Trafikverkets överklagande därför skulle avslås. Läs hela domen här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar