Uppdaterade allmänna råd om enskilda avlopp

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de allmänna råden om enskilda avlopp. Syftet är främst att anpassa råden så att de inte står i strid med reglerna i byggproduktförordningen som i sin tur syftar till att det ska finnas enhetliga villkor för försäljning av byggprodukter inom EU. HaV har därför lagt till en text för att vägleda tillsynsmyndigheterna i att pröva ansökningar utan att bryta mot byggproduktförordningen. Begreppet BOD5 införs också i råden som komplement till BOD7 som mått för biokemisk syreförbrukning. De uppdaterade allmänna råden trädde i kraft den 30 april 2016.

HaV flaggar även i sitt nyhetsbrev om två rapporter från utlysningen av projektmedel under 2015. Den ena rapporten är ett handläggarstöd om enskilda avlopp med fosforfälla. Den andra är en rapport om gemensamhetsanläggningars förutsättningar och potential, samt hur processen för att bilda gemensamhetsanläggningar kan se ut.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten

Handläggarstöd om fosforfällor, Miljösamverkan Halland
Gemensamhetsanläggningar för VA – en del i genomförandet av kommuners va-planer, vaguiden

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar