Utredning om PFAS i brandskum

PFAS är ett samlingsnamn för högflourerade kemikalier som är mycket långlivade samt i en del fall även bioackumulerbara. Att inta PFAS via dricksvattnet under en längre tid bedöms kunna ge en negativ påverkan på sköldkörteln, levern, immunförsvaret och fettomsättningen. I de fall höga halter av PFAS har hittats i dricksvatten kommer ämnet i regel från brandskum.

I oktober 2015 fick Göran Enander i uppdrag av regeringen att undersöka hur PFAS oupptäckt under många år kunnat spridas till dricksvattentäkter. I uppdraget ingick även att föreslå åtgärder för att förbättra kunskapsutbytet mellan myndigheter och andra ansvariga aktörer för att förhindra spridning av hälsoskadliga ämnen. Utredningen har nu redovisats och Enander bedömer att spridningen av PFAS bland annat har kunnat ske till följd av en bristande kemikalielagstiftning, undermålig samordning mellan och inom myndigheter, liten uppmärksamhet på grundvattenfrågor samt bristande tillsyn och egenkontroll enligt miljöbalken. Åtgärder som föreslås är en starkare kemikalielagstiftning, att SGU:s ansvar i grundvattenfrågan överförs till Havs- och vattenmyndigheten samt att regeringen gör en översyn av tillsyn och miljöövervakning på området. Vidare föreslås ett nationellt kunskapscentrum för tidig upptäckt av kemikaliehot samt att MSB och länsstyrelserna bör hjälpa de kommunala räddningstjänsterna med information och rådgivning rörande brandskumsproblematiken.

Enander bedömer det även sannolikt att det finns enskilda vattentäkter i landet som har höga halter av PFAS men som ännu inte har upptäckts.

Läs utredningen här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar