Vägledning om asylboenden

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om tillsyn av Migrationsverkets asylboenden som främst riktar sig till miljö- och hälsoskyddsinspektörer på kommunerna. Vägledningen omfattar boenden där de asylsökande bor en längre tid, dvs. månader upp till år. Folkhälsomyndigheten ger här information om vilka typer av boenden som finns, hur ansvarsfördelningen ser ut samt vilka områden som bör omfattas av tillsynen. När många människor bor på en liten yta uppstår främst risk för smittspridning, skadedjur, fukt och mikroorganismer samt olägenhet till följd av bristande luftkvalitet. Därför anser Folkhälsomyndigheten att tillsynen bör fokusera på:

  • Ventilation
  • Städning och rengöring
  • Hygien och hygienutrymmen
  • Materialval och underhåll
  • Fukt och mikroorganismer
  • Skadedjur

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en vägledning om hälsoskydd i akuta korttidsboenden för flyktingar. Myndigheten anger att de inte har mandat att meddela avsteg från miljöbalkens regelverk men att tidsaspekten blir viktig i dessa fall när en bedömning ska göras om olägenhet enligt miljöbalken föreligger.

Vägledning om asylboenden

Vägledning om akuta korttidsboenden

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar