Vägledning om CFC-haltigt byggisolermaterial och en app om farligt byggavfall

Fram till mitten av 1990-talet användes det CFC vid framställning av produkter som har byggts in i en mängd hus och byggnader. CFC är en förkortning för gasformiga klorflourföreningar vilka är ozonnedbrytande och kraftfulla växthusgaser. Detta kan bli ett problem vid rivning då det inte alltid är helt lätt att identifiera vilka material som innehåller CFC och därmed ska hanteras som farligt avfall. Till exempel innehåller cellplast CFC vilket kan finnas i flytande golv, kylrum, markskivor och i väggisolering.

Naturvårdsverket bedömer att den största mängden ozonnedbrytande ämnen som släpps ut i Sverige kommer från rivningsmaterial som hanteras på fel sätt, exempelvis genom att skickas till förbränning. En uppskattning är att ca 72 ton CFC-haltigt rivningsavfall hanteras felaktigt i Sverige årligen vilket motsvarar ett årligt växthusgasutsläpp från en medelstor svensk stad. Vägledningen från Naturvårdsverket vänder sig dels till utövare i bygg-, rivnings- och avfallsbranschen men även till kommunala miljöinspektörer. Vägledningen hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

En annan hjälp i arbetet kommer från Sveriges byggindustrier i form av en app för farligt bygg- och rivningsavfall. År 2004 gav Sveriges byggindustrier ut en handbok om farligt avfall vid bygg- och anläggningsarbeten och den har nu vidareutvecklats genom appen. Appen finns både för Iphone och android-telefoner. Här hittar du mer information.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar