Vägledning om ekologisk kompensation

Naturvårdsverket har tagit fram en handbok med vägledning om ekologisk kompensation. De redovisar där sin syn på hur miljöbalkens bestämmelser om kompensation vid förlust av naturvärden bör tillämpas. Naturvårdsverket anser att en viktig utgångspunkt är att eventuella kompensationsåtgärder inte får medföra att det ställs lägre krav i tillåtlighetsprocessen eller att en mer skadlig placering av verksamheten eller åtgärden tillåts. Först när prövningsmyndigheten har gjort bedömningen att verksamheten eller åtgärden kan tillåtas kan kompensationsåtgärder bli en aktuell fråga.

I handboken behandlas Miljöbalkens bestämmelser om kompensation, grundläggande principer för kompensation, hur kompensationsåtgärder bör utformas samt hur kompensation ska behandlas i prövningsprocessen.

Läs Naturvårdsverkets vägledning

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar