Vägledning om tillsyn enligt LAV:en på gång

Miljösamverkan Sverige håller för närvarande på att ta fram en vägledning om Tillsyn enligt lagen (2006:412) för allmänna vattentjänster (LAV). Lagen reglerar kommunens ansvar vad gäller anordnande av vattenförsörjning och avloppshantering. Vägledningen kommer att riktas till länsstyrelserna, vilka ansvarar för att kontrollera att kommunerna uppfyller sitt ansvar, men också vara intressant av att ta del av för kommunerna. Under sommaren remissas vägledningen och en färdig version av vägledningen samt ett informationsmaterial som riktas till kommunerna bör vara klart under hösten 2014. Läs remissutkastet här. En viktig grund för att kunna uppfylla kommunernas ansvar genom LAV:en är att planera kommunens hela VA-försörjning, både sådan som ryms inom de tekniska förvaltningarnas/kommunala VA-bolags verksamhetsområden och sådan VA-försörjning som drivs av privatpersoner eller samfälligheter. För detta ändamål har Hav- och vattenmyndigheten tidigare i år tagit fram ”Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus” (HaV 2014:1).

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar